นอกจากคีย์เวิร์ด การทำบทความ SEO ที่ดีต้องมีอะไรอีก

ทุกคนมักเข้าใจว่าการทำบทความ SEO ให้ประสบความสำเร็จหัวใจสำคัญที่สุดคือการใช้คีย์เวิร์ดอย่างเหมาะสม นั่นไม่ใช่เรื่องผิดแต่จริง ๆ แล้วองค์ประกอบอื่น ๆ ของการทำบทความยังมีให้ต้องพิจารณาด้วยเช่นกัน เพราะต่อให้ SEO คีย์เวิร์ดดีแค่ไหนแต่หากขาดการเอาใจใส่ส่วนต่าง ๆ ที่กำลังจะพูดถึงต่อไปนี้บทความก็ไม่มีความหมายและการได้รับความสนใจย่อมน้อยลง

เนื้อหาของบทความ

เริ่มต้นด้วยเนื้อหาของบทความต้องเป็นเนื้อหาที่น่าอ่าน คำว่าน่าอ่านในที่นี้ไม่จำเป็นต้องใส่สาระความรู้เพียงอย่างเดียว อาจใช้สำนวนในการเขียนแปลกใหม่ เขียนติดตลกให้อ่านจนเพลินไปเรื่อย ๆ อย่างไรก็ตามหากเป็นบทความแนวให้ความรู้ก็ไม่ควรใส่คำตลกมากจนเกินไปเพราะจะทำให้ความความน่าเชื่อถือได้

จำนวนคำในบทความ

ขึ้นชื่อว่าบทความไม่ใช่การเขียนนิยายหรือรายงาน จำนวนคำที่มีจึงต้องเหมาะสม ไม่สั้นหรือยาวจนเกินไป โดยมาตรฐานของจำนวนคำที่เหมาะสมเริ่มต้นตั้งแต่ 300 คำขึ้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเนื้อหาด้วยหากเนื้อหายาวมาก ๆ แนะนำให้แบ่งย่อยเป็นหัวข้อเพื่อผู้อ่านจะได้ไม่รู้ว่ายืดยาวจนเกินไปและไม่น่าอ่าน

อ้างอิงข้อมูลที่นำมาใช้

หากเป็นข้อเท็จจริงที่ต้องมีแหล่งอ้างอิงแนะนำว่าควรใส่อ้างอิงนั้น ๆ ลงไปด้วยเพื่อความน่าเชื่อถือที่มากกว่าเดิม เป็นการยืนยันว่าข้อมูลต่าง ๆ ที่หามาใส่ในบทความนั้นมีหลักฐานชัดเจนไม่ใช่การคิดเองทำเองขึ้นมา
จะเห็นได้ว่าการเขียนบทความที่ดีเพื่อให้ตอบโจทย์ไม่ใช่แค่เลือกคีย์เวิร์ดเท่านั้น แต่ยังต้องมีปัจจัยต่าง ๆ รอบด้านเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย หากทำได้ทั้งหมดนี้การสร้างบทความที่ดีย่อมไม่ใช่เรื่องยาก